Vad ska jag tänka på när jag ska installera värmepump?

Vad ska jag tänka på när jag ska installera värmepump?

Vad ska jag tänka på när jag ska installera värmepump?

19 december 2022

Dela den här artikeln

Vilken värmepump som är bäst för just dig och ditt hus beror på många olika faktorer. Storleken på huset, förutsättningarna inomhus och i din trädgård, var i Sverige du bor, ditt energibehov och ditt nuvarande värmesystem är några av de viktigaste faktorerna.

Se vilken värmepump som är bäst för ditt hus

COP - Coefficient of Performance

COP eller Coefficient of Performance är ett mått på värmepumpens verkningsgrad, hur mycket energi en värmepump alstrar i förhållande till hur mycket energi den förbrukar. De värmepumpar vi säljer på DREM har alltid minst 400 procent värmeeffekt i förhållande till direktverkande el. 

SCOP - Seasonal Coefficient of Performance

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance, hur effektivt värmepumparna fungerar under olika årstider. Det är viktigt att tänka på att det lägsta SCOP värdet mäts vid -7 grader, och de största besparingarna i Sverige görs vid ännu kallare utomhustemperaturer. Prata med vår energiexpert för information om vilken pump som lämpar sig bäst för dina förutsättningar. 

Bergsäkert val

Vid riktigt kalla utomhustemperaturer (under - 20 grader) är bergvärme den energieffektivaste formen av värmepump. Denna alstrar värme från ett djupt borrhål där temperaturen är relativt konstant året runt.

Välj en pump som kan värma ditt kranvatten

Väljer du en värmepump som är kopplad till husets vattenburna värmesystem så kan du även få varmt tappkranvatten via din värmepump.  

Är värmepumpen tillräcklig för dina uppvärmningsbehov?

Vissa typer av luftvärmepumpar är sekundära värmekällor. Köper du en luft-luftvärmepump är det viktigt att tänka på att den kan värma upp en tillräckligt stor del av huset. Dessa pumpar bör också ha ett primärt värmesystem som kan träda in om luft-luftvärmepumpens effekt inte räcker till.

En värmepump kan också kyla ner

Tänk på att reversibla luftvärmepumpar också kan användas för att kyla ned ditt hus under sommarens varmare månader.

Se till att du får rätt garantier

Om du köper värmepumpen tillsammans med installationen så kan du ofta få bättre garantier då det går att försäkra sig om att jobbet är korrekt utfört. Hos DREM får du alltid ett fast pris på värmepump och installation utan dolda kostnader, och riktigt bra garantier. Vi erbjuder 10 års garanti på installationsarbetet inkluderat i priset. Garantin på värmepumpen sätts av tillverkaren och varierar beroende på märke. Vi kan tillhandahålla värmepumpar från ledande tillverkare som lämnar upp till 10 års garanti. Fråga oss så berättar vi mer.

Det mest ekonomiska valet är den pump som ger bäst besparing över tid

Att köpa den billigaste värmepumpen är inte alltid den bästa affären på lång sikt. När du investerar i en värmepump så vill du sänka dina energikostnader över tid. Därför kan en dyrare och bättre värmepump ge en mycket högre energibesparing över tid än en billig värmepump med begränsad kvalitet.

Sprid ut kostnaden och öka den långsiktiga vinsten

Att installera en värmepump kan vara en kostsam investering till en början. Men tänk på att du sparar pengar varje månad på uppvärmningskostnaden. När din värmepump är betald så har du fått markant lägre levnadskostnader varje månad. Hos DREM kan du finansiera ditt värmepumpsköp till en fast månadskostnad. Tillsammans med vår energiexpert kan du göra en beräkning på hur mycket du kan spara jämfört med din nuvarande elförbrukning.

Dela den här artikeln

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator