Kan man installera en ny bergvärmepump i ett gammalt borrhål?

Kan man installera en ny bergvärmepump i ett gammalt borrhål?

Kan man installera en ny bergvärmepump i ett gammalt borrhål?

24 juni 2024

Dela den här artikeln

Om du vill installera en ny bergvärmepump kan du använda ditt gamla borrhål, förutsatt att det är mindre än 50 år sedan borrhålet gjordes, det är i gott skick och kan generera tillräckligt mycket energi för att vara kompatibelt med din nya värmepump. Men hur fungerar det? Här kan du läsa mer om vad som gäller när du ska installera en ny bergvärmepump i ett gammalt borrhål.

Testa ditt hus och se hur mycket det kostar

Måste jag borra ett nytt borrhål till en ny bergvärmepump?

Nej, du måste oftast inte borra ett nytt borrhål för en ny bergvärmepump. I de flesta fall räcker det befintliga borrhålet. Eftersom de potentiella besparingarna från en ny borrning sällan överstiger kostnaderna för investeringen, är det dessutom mer kostnadseffektivt att använda det gamla borrhålet än att göra ett nytt.

Använda ett befintligt borrhål för ny pump

Att använda ett befintligt borrhål är det mest kostnadseffektiva alternativet, men det förutsätter att borrhålet är under 50 år gammalt, är i gott skick och kan generera tillräckligt mycket energi för att vara kompatibelt med den nya bergvärmepumpen. För att avgöra huruvida det gamla borrhålet kan användas eller inte gör installatören en bedömning av energibrunnen:

 1. Teknisk bedömning: Först och främst gör installatören en teknisk bedömning av det befintliga borrhålet. Installatören inspekterar bland annat borrhålets djup, diameter, geologiska egenskaper och eventuella skador.

 2. Kompatibilitetskontroll: Därefter kontrollerar installatören att det befintliga borrhålet kan generera tillräckligt mycket energi för att vara kompatibelt med den nya bergvärmepumpen. Det innebär att installatören säkerställer att borrhålets dimensioner och geologiska egenskaper är lämpliga för den nya pumpens krav på flöde, temperatur och tryck.

 3. Anpassning och reparation: Ibland kan det befintliga borrhålet behöva anpassas, repareras eller förstärkas. I vissa fall kan installatören även behöva byta ut slangar, rör och kablar.

 4. Installation av den nya pumpen: Om det befintliga borrhålet bedöms vara lämpligt och installatören genomfört eventuella anpassningar och reparationer installeras den nya bergvärmepumpen och ansluts till värmesystemet.

Så installeras en ny pump i ett gammalt borrhål

Installationen av en ny bergvärmepump i ett befintligt borrhål sker i tre steg:

 1. Förberedelse av borrhålet:

  • Innan installationen kommer i gång förbereder installatören borrhålet genom att bland annat ta bort skräp, reparera slitage och anpassa borrhålet.

 2. Montering och anslutning av den nya pumpen:

  • Därefter monterar installatören den nya bergvärmepumpen och ansluter den till det befintliga värmesystemet.

 3. Testning och kalibrering:

  • Efter att värmepumpen kommit på plats testar, kalibrerar och justerar installatören den nya pumpen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Fyra problem som kan uppkomma under installationen

Under installationsprocessen kan installatören stöta på olika problem som påverkar arbetet. Här är några vanliga problem som kan uppstå:

 1. Borrhålets skick: Det befintliga borrhålets skick är en av de viktigaste faktorerna som påverkar installationsprocessen. Ett skadat eller förorenat borrhål måste repareras och/eller rengöras innan installatören kan montera den nya bergvärmepumpen. Om borrhålets är i mycket dåligt skick kan du behöva borra en ny energibrunn.

 2. Kompatibilitet: Borrhålet måste kunna generera tillräckligt mycket energi för att vara kompatibelt med den nya bergvärmepumpen, annars kan borrhålet behöva anpassas eller modifieras. Om borrhålet inte kan anpassas kan du behöva borra ett nytt borrhål för att den nya bergvärmepumpen ska ha möjlighet att arbeta effektivt.

 3. Tillgänglighet och åtkomlighet: Ibland kan det vara svårt att komma åt det befintliga borrhålet, särskilt om det placerats på en svåråtkomlig plats eller omedvetet täckts över. Det leder till extra planering och kringarbete.

 4. Specialkunskap: Under installationen kan installatören stöta på problem som endast kan lösas av någon med specialkunskap, till exempel en elektriker, rörläggare eller brunnsborrare.

Kostnadsskillnaden vid installation av bergvärmepump i ett nytt kontra ett befintligt borrhål

Det kostar i genomsnitt 180 000 kr att installera en bergvärmepump i ett nytt borrhål och 120 000 kr att installera en bergvärmepump i ett befintligt borrhål. Det är alltså billigare att använda ett befintligt borrhål än att borra en ny energibrunn. De potentiella besparingarna du kan göra med en ny energibrunn överstiger sällan kostnaderna för borrningen av den nya energibrunnen.

Tips: Glöm inte att använda ROT-avdraget!

Som bostadsägare kan du få göra avdrag för de arbetskostnader som uppkommer i samband med bergvärmepumpsinstallationen. Du kan dra av högst 30 procent av arbetskostnaden, men inte mer än 50 000 kr per person och år.  

Förläng värmepumpens livslängd genom regelbundet underhåll

För att förlänga livslängden på din bergvärmepump och hålla den i toppskick måste du underhålla den regelbundet. Här är några underhållsarbeten du kan göra själv:

 1. Rengör och byt filter: Bergvärmepumpens filter skyddar systemet från damm och skräp. Du behöver därför rengöra och byta ut dem regelbundet för att undvika onödiga skador på systemet.

 2. Inspektera rör och kopplingar: Gör en visuell kontroll av rör, slangar och kopplingar för att upptäcka eventuella läckage eller skador i tid. Reparera eller byt ut skadade delar för att undvika förlust av värmemedium och minska belastningen på pumpen.

 3. Kontrollera vätskenivåer: Se till att vätskenivåerna i värmesystemet är inom rekommenderade gränser och fyll på vid behov.

 4. Boka service: Boka in regelbundna servicebesök. Under besöket kan installatören justera värmepumpen, kontrollera att allt fungerar som det ska, identifiera potentiella problem och åtgärda dem innan de leder till större skador.

 5. Uppdatera mjukvaran: Om din bergvärmepump har en inbyggd programvara eller ett smart styrsystem bör du se till att uppdatera mjukvaran regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. Uppdateringarna kan förbättra prestanda, säkerhet och energieffektivitet.

När är det lämpligt att byta bergvärmepump?

Det är lämpligt att överväga att byta din bergvärmepump efter 15–20 år eller när den inte längre kan uppfylla dina behov på ett tillfredsställande sätt. Här är några tecken på att det är dags att byta ut bergvärmepumpen:

 1. Ålder: Om det var 15–20 år sedan du installerade bergvärmepumpen är det lämpligt att börja fundera på att byta ut den.

 2. Frekventa reparationer: Om din bergvärmepump kräver frekventa reparationer eller om reparationskostnaderna börjar överstiga värdet av att behålla den, kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i en ny bergvärmepump än att fortsätta reparera den gamla.

 3. Minskad effektivitet: Om din bergvärmepump inte längre kan producera tillräckligt med värme eller kyla, eller om den har blivit mindre energieffektiv över tiden, kan det vara ett tecken på att det är dags att uppgradera till en nyare, mer effektiv modell.

 4. Tekniska förbättringar: Om det har skett betydande tekniska framsteg sedan din bergvärmepump installerades, kan det vara fördelaktigt att byta ut den mot en nyare variant. De nya modellerna är ofta mer innovativa, miljövänliga och kostnadseffektiva.

 5. Ändrade behov: Om ditt värmebehov har förändrats sedan du installerade din bergvärmepump, är det lämpligt att börja fundera på att byta till en större eller mer kraftfull pump som kan möta dina nya behov. 

Dela den här artikeln

Få gratis offert utan bindning

Andra artiklar av

Hannes Palm

Energimärkning av värmepumpar

Energimärkningsetiketten hjälper dig att göra ett energieffektivt val. Här förklarar vi vad de olika symbolerna betyder och hur du kan tolka informationen på etiketten.

28 juni 2024

Stänga av bergvärmepump på sommaren

Kan man stänga av den, och i så fall hur påverkar det bergvärmesystemet och energiförbrukningen?

20 juni 2024

Byta bergvärmepump - hur går det till & när är det dags?

En bergvärmepump behöver bytas ut efter ca. 15–20 år.

8 maj 2024

Så här rengör du din värmepump – steg för steg

Vi förklarar hur du rengör en luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, luftvärmepump & frånluftsvärmepump!

2 maj 2024

Så väljer du rätt värmepump – en komplett guide

Så väljer du rätt värmepump. I vår kompletta guide får du tips på hur du väljer rätt värmepump för dig & ditt hem. DREM:s experter hjälper dig – läs guiden här!

24 april 2024

Skillnaderna mellan luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

Huvudskillnaderna mellan luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar ligger i värmekällan, installationskraven och deras energieffektivitet.

18 april 2024

Så här fungerar bergvärme

Hur fungerar bergvärme? Vi på DREM förklarar hur bergvärme fungerar & vad som gör bergvärme till en kostnadseffektiv uppvärmningslösning. Läs mer här!

10 april 2024

Så förbereder du marken för luft-vattenvärmepumpens utedel

Skapa underlag med betong eller stenplattor. Vi på DREM guidar dig steg för steg!

22 mars 2024

Vilken värmepump är mest lönsam?

Det kan vara svårt att veta vilken värmepump man ska välja. Här reder vi ut frågetecknen.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa luft-vattenvärmepump

Få några handfasta tips inför ditt värmepumpsköp.

19 december 2022

Vad ska jag tänka på när jag ska installera värmepump?

Det finns många saker att tänka på när man köper värmepump. Här går vi igenom några av sakerna.

19 december 2022

Bra att veta när du ska köpa frånluftsvärmepump

Är du intresserad av frånluft, då har vi svaren här.

19 december 2022

Hur länge håller en värmepump?

En viktig fråga i ditt val för framtiden.

19 december 2022

Vilken typ av värmepump är bäst?

Olika värmepumpar är bra i olika situationer. Läs mer här.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa bergvärmepump

Vi har samlat tips och råd till dig som funderar på bergvärme.

19 december 2022

Så här fungerar en värmepump

Allt du vill veta om hur en värmepump fungerar.

19 december 2022

Få gratis offert utan bindning

Få gratis offert utan bindning

Få gratis offert utan bindning

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?