Så väljer du rätt värmepump – en komplett guide

Så väljer du rätt värmepump – en komplett guide

Så väljer du rätt värmepump – en komplett guide

24 april 2024

Dela den här artikeln

Välj rätt värmepump genom att utvärdera din bostads storlek, energibehov och klimatzon. Ta även hänsyn till husets värmedistributionssystem och klimatförhållanden. Jämför sedan värmepumpar utifrån dess effektivitet, energimärkning och ljudnivå för att hitta den mest kostnadseffektiva och lämpliga modellen. Läs vidare för mer information om vad du behöver tänka på och ta hänsyn till för att välja rätt värmepump till ditt hem.

Testa ditt hus och se vad du kan spara

1. Lär känna din bostad och förstå dina behov

Innan du väljer en värmepump är det viktigt att förstå dina specifika behov och din bostads unika egenskaper. Ta reda på följande:

 • Storlek: Hur stor är bostaden? Bostadens storlek avgör vilken storlek och kapacitet som behövs för att effektivt värma eller kyla hela byggnaden. Ett större hus kräver vanligtvis en större värmepump med högre kapacitet, medan ett mindre hus klarar sig med en mindre värmepump. 

 • Energibehov: Hur stort är ditt energibehov? Ju högre energibehov du har, desto viktigare blir det att välja en värmepump med hög effektivitet för att minimera driftskostnaderna. Dessutom är olika typer av värmepumpar mer lämpade för olika energibehov. En bergvärmepump kan till exempel vara mer kostnadseffektiv i en bostad med högre energibehov, medan en luft-vattenvärmepump passar perfekt vid ett måttligt energibehov. Det är viktigt att göra en noggrann utvärdering av energibehovet för att välja den mest kostnadseffektiva värmelösningen.

 • Klimatzon: I vilken klimatzon finns bostaden? Sverige är indelat i fyra klimatzoner. Vilken klimatzon du bor i och vilka förutsättningar som finns på orten påverkar vilka typer av värmepumpar som lämpar sig bäst.  

 • Isolering och ventilation: Hur bra är bostadens isolering och ventilation? Bostadens isolering och ventilation påverkar hur mycket värme eller kyla som behövs för att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur. En välisolerad och välventilerad byggnad kan dra nytta av en mindre kraftfull värmepump, medan en byggnad med dålig isolering och ventilation kan kräva en större och mer kraftfull värmepump för att uppnå samma komfortnivå.

 • Nuvarande värmedistributionssystem: Vad har bostaden för värmesystem idag? Det befintliga värmesystemet spelar en stor roll vid val av värmepump. Alla värmepumpar är inte kompatibla med alla distributionssystem. En förutsättning för att installera exempelvis en bergvärmepump eller en luft-vattenvärmepump är att bostaden har ett vattenburet värmedistributionssystem. 

Genom att besvara dessa frågor får du en bra grundförståelse för ditt hem och dina förutsättningar. Det hjälper dig också att få en bättre förståelse för vilken typ av värmepump som passar dina behov och din bostad.

2. Vilken typ av värmepump passar din bostad?

Det finns flera olika typer av värmepumpar på marknaden idag. Här är några av de vanligaste typerna:

 • Luft-vattenvärmepump: Luft-vattenvärmepumpar hämtar värmeenergi från utomhusluften, komprimerar den och skickar ut värmen i bostaden via fastighetens vattenburna system. En luft-vattenpump passar bäst i: 

  • hus med vattenburet värmesystem

  • hus belägna i södra och mellersta Sverige 

  • hus med ett lågt till normalt värme- och varmvattenbehov

  • hus med en energiförbrukning på 15 000–25 000 kWh/år.

 • Bergvärmepump: En bergvärmepump värmer upp fastigheten genom att hämta värme som finns lagrad i berggrunden via en kollektorslang. Värmen överförs sedan till fastighetens vattenburna system. En bergvärmepump passar bäst i:

  • hus med tomt och rimligt avstånd till berg

  • hus med vattenburet distributionssystem

  • hus med högre värmebehov 

  • hus med en energiförbrukning på över 25 000 kWh/år.

 • Luft-luftvärmepump: Luft-luftvärmepumpar tar värme från utomhusluften och sprider den vidare till inomhusluften för att värma bostaden. En luft-luftvärmepump passar bäst i:

  • mindre hus med direktverkande elvärme 

  • hus med öppen planlösning 

  • hus med en energiförbrukning på under 15 000 kWh/år.

 • Frånluftsvärmepump: Frånluftsvärmepumpen hämtar värmeenergi från den uppvärmda inomhusluften och använder den till att värma det vattenburna uppvärmningssystemet. En frånluftsvärmepump passar bäst i: 

  • hus som har frånluftskanaler och som värms med direktverkande el eller elpanna

  • hus med lågt behov av värme och varmvatten 

  • hus med en energiförbrukning på under 15 000 kWh/år.

I vårt sortiment hittar du luft-vattenvärmepumpar från både Panasonic och NIBE, samt bergvärmepumpar från NIBE.

3. Jämför olika värmepumpar

Nu när du har koll på vilken typ av värmepump som passar din bostad är det dags att börja jämföra olika modeller. Här är några faktorer som kan vara bra att titta närmare på:

 • COP-värde: COP (coefficient of performance), även kallat verkningsgrad eller värmefaktor, beskriver hur många kilowatt värmepumpen ger per förbrukad kilowatt. En värmepump med ett COP-värde på tre ger tre gånger mer energi tillbaka än den kräver för sin drift. Ju högre COP-värde, desto mer energieffektiv är värmepumpen. COP-värdet säger dock ingenting om genomsnittet över tid. Det är därför bra att även titta på värmepumpens SCOP-värde.  

 • SCOP-värde: SCOP (seasonal coefficient of performance), även kallad årsvärmefaktor, är ett genomsnittsvärde för värmefaktorn under ett år. Vid beräkning av SCOP-värdet tar man hänsyn till bland annat säsongsförändringar i luftfuktighet och utomhustemperatur. SCOP-värdet vanligtvis lägre än COP-värdet eftersom effekten minskar under vintern. Ett högt SCOP-värde innebär mindre energikostnader. 

 • Energimärkning: Ju högre upp på skalan värmepumpen hamnar, desto bättre. Det finns två olika skalor – en skala för rumsvärme (A+++-D) och en skala för uppvärmning av vatten till kranar och duschar (A+-F).

 • Maximal effekt: När du jämför värmepumpar bör du även titta på den maximala effekten. Den maximala effekten ska stämma överens med husets storlek. Det innebär att värmepumpen bör dimensioneras för att klara mer än 95 % av husets årliga energibehov. Värmepumpens effekt ska därmed vara 65–80% av husets maximala effektbehov. 

 • Ljudnivå: Ljudnivån är en viktig faktor att ta hänsyn till vid valet av värmepump, särskilt om värmepumpen kommer att placeras nära bostadsområden eller platser där låg ljudnivå är viktigt. 

Kontakta DREM för experthjälp

Vi på DREM hjälper dig gärna att välja rätt luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump till ditt hem. Kontakta oss idag för mer information eller för att begära en kostnadsfri offert. Vi ser fram emot att höra från dig!

Dela den här artikeln

Få gratis offert på en minut

Andra artiklar av

Hannes Palm

Byta bergvärmepump

En bergvärmepump behöver bytas ut efter ca. 15–20 år.

8 maj 2024

Så här rengör du din värmepump – steg för steg

Vi förklarar hur du rengör en luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, luftvärmepump & frånluftsvärmepump!

2 maj 2024

Skillnaderna mellan luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

Huvudskillnaderna mellan luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar ligger i värmekällan, installationskraven och deras energieffektivitet.

18 april 2024

Så här fungerar bergvärme

Hur fungerar bergvärme? Vi på DREM förklarar hur bergvärme fungerar & vad som gör bergvärme till en kostnadseffektiv uppvärmningslösning. Läs mer här!

10 april 2024

Så förbereder du marken för luft-vattenvärmepumpens utedel

Skapa underlag med betong eller stenplattor. Vi på DREM guidar dig steg för steg!

22 mars 2024

Vilken värmepump är mest lönsam?

Det kan vara svårt att veta vilken värmepump man ska välja. Här reder vi ut frågetecknen.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa luft-vattenvärmepump

Få några handfasta tips inför ditt värmepumpsköp.

19 december 2022

Vad ska jag tänka på när jag ska installera värmepump?

Det finns många saker att tänka på när man köper värmepump. Här går vi igenom några av sakerna.

19 december 2022

Bra att veta när du ska köpa frånluftsvärmepump

Är du intresserad av frånluft, då har vi svaren här.

19 december 2022

Hur länge håller en värmepump?

En viktig fråga i ditt val för framtiden.

19 december 2022

Vilken typ av värmepump är bäst?

Olika värmepumpar är bra i olika situationer. Läs mer här.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa bergvärmepump

Vi har samlat tips och råd till dig som funderar på bergvärme.

19 december 2022

Så här fungerar en värmepump

Allt du vill veta om hur en värmepump fungerar.

19 december 2022

Få gratis offert på en minut

Få gratis offert på en minut

Få gratis offert på en minut

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator