Så här fungerar en värmepump

Så här fungerar en värmepump

Så här fungerar en värmepump

19 december 2022

Dela den här artikeln

Värmepumpar återvinner energi från naturen och omvandlar den till värme. De utnyttjar solenergin som lagras i marken, stenar, sjöar och luften. Genom att absorbera och komprimera denna värme kan värmepumpar producera flera gånger den energi som krävs för att driva deras tekniska process, vilket gör dem till en effektiv och miljövänlig uppvärmningslösning.

Testa vår värmepumpskalkylator

Värmepumpens fyra delar

En värmepump är uppbyggd av fyra huvuddelar: förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil. Den fungerar med hjälp av kompressorprocessen vilket innebär att en vätska som kallas köldmedium transporterar energi genom värmepumpens beståndsdelar.

Vad är ett köldmedium

Ett köldmedium är en substans som används för att transportera värme i ett slutet system som en värmepump. Köldmediet måste ha vissa egenskaper för att kunna användas i värmepumpar, som exempelvis vid vilket tryck och vid vilka temperaturer det omvandlas till gas respektive vätska.

Så fungerar kompressorprocessen

En kollektorslang med brinevätska exponeras mot den omgivande värmen i luften eller marken. Den värmer upp köldmediet som cirkulerar i värmepumpens rörsystem. När köldmediet värms upp förångas det och övergår i gasform. Trycket på gasen ökas i kompressorn och då ökar även temperaturen på köldmediet. Värmen i det upphettade köldmediet överförs via den andra värmeväxlaren, kondensorn, till husets värmesystem. När köldmediet avger värme så svalnar det och blir återigen en flytande vätska. Vätskan cirkulerar tillbaka i din värmepump tills den träffar expansionsventilen. Där sänks trycket vilket gör att temperaturen sjunker och vätskan blir iskall. Därefter återupprepas processen när köldmediet återigen når den första värmeväxlaren och förångas.

En reversibel värmepump kan kyla ned ditt hus

En reversibel värmepump kan vända köldmediets riktning och användas för att kyla ned temperaturen istället för att värma den. En bergvärmepump kan hämta kyla från berggrunden som är svalare än lufttemperaturen under årets varma månader.

Så fungerar de vanligaste typerna av värmepumpar

Det som skiljer olika typer av värmepumpar från varandra är dels vilken energikälla de utvinner värme från, men också hur de överför värme till huset.

Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpen tar upp energi från utomhusluften och för över värmen till huset genom pumpens inomhusdel och sprids med hjälp av en fläkt.

Luft-vattenvärmepump 

Luft-vattenvärmepump tar upp värme från utomhusluften och för över värmen till huset via det vattenburna värmesystemet och tappvatten.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen utvinner energi från den uppvärmda inomhusluften. Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden. Den överför sedan värme från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Dela den här artikeln

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Andra artiklar av

Hannes Palm

Skillnaderna mellan luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

Huvudskillnaderna mellan luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar ligger i värmekällan, installationskraven och deras energieffektivitet. Vi på DREM förklarar vad som skiljer dem åt & hur du väljer rätt värmepump.

18 april 2024

Så här fungerar bergvärme

Hur fungerar bergvärme? Vi på DREM förklarar hur bergvärme fungerar & vad som gör bergvärme till en kostnadseffektiv uppvärmningslösning. Läs mer här!

10 april 2024

Så förbereder du marken för luft-vattenvärmepumpens utedel

Skapa underlag med betong eller stenplattor. Vi på DREM guidar dig steg för steg!

22 mars 2024

Vilken värmepump är mest lönsam?

Det kan vara svårt att veta vilken värmepump man ska välja. Här reder vi ut frågetecknen.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa luft-vattenvärmepump

Få några handfasta tips inför ditt värmepumpsköp.

19 december 2022

Vad ska jag tänka på när jag ska installera värmepump?

Det finns många saker att tänka på när man köper värmepump. Här går vi igenom några av sakerna.

19 december 2022

Bra att veta när du ska köpa frånluftsvärmepump

Är du intresserad av frånluft, då har vi svaren här.

19 december 2022

Hur länge håller en värmepump?

En viktig fråga i ditt val för framtiden.

19 december 2022

Vilken typ av värmepump är bäst?

Olika värmepumpar är bra i olika situationer. Läs mer här.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa bergvärmepump

Vi har samlat tips och råd till dig som funderar på bergvärme.

19 december 2022

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator