Luft-vattenvärmepump

Vad är en luft-vattenvärmepump, hur fungerar den & vilka är fördelarna? Hitta den bästa luft-vattenpumpen till din fastighet – DREM:s experter hjälper dig!

Luft-vattenvärmepump

Vad är en luft-vattenvärmepump, hur fungerar den & vilka är fördelarna? Hitta den bästa luft-vattenpumpen till din fastighet – DREM:s experter hjälper dig!

Luft-vattenvärmepump

Vad är en luft-vattenvärmepump, hur fungerar den & vilka är fördelarna? Hitta den bästa luft-vattenpumpen till din fastighet – DREM:s experter hjälper dig!

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Vad är en luft-vattenvärmepump?

En luft-vattenvärmepump är en populär uppvärmningslösning i såväl privata som kommersiella fastigheter. Den här typen av värmepump använder den omgivande utomhusluften för att generera värme som den skickar ut i fastigheten via det vattenburna värmesystemet. Men varför är det en populär lösning och vilka är fördelarna?

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

En bidragande faktor till luft-vattenvärmepumpens popularitet är tekniken bakom. En luft-vattenvärmepump använder sig nämligen av omvänd kylteknik för att överföra värme från utomhusluften till fastigheten snarare än att skapa värmeenergi ur tomma intet.

Luft-vattenpumpen tar in utomhusluften via en ytterdel och omvandlar den sedan till en gas genom kompression och kondensation. Den värme som genereras överförs sedan till fastighetens vattenburna värmesystem för att till sist värma upp både inomhusluften och ditt varmvatten. Med en luft-vattenvärmepump får du på så sätt ett mycket energi- och kostnadseffektivt uppvärmningssystem.

Luft-vattenvärmepump – driftkostnad och effekt

En av de mest lockande aspekterna av en luft-vattenvärmepump är den låga driftkostnaden och den höga energieffektiviteten. Genom att använda den omgivande luften som en obegränsad energikälla kan den här typen av värmepumpar producera betydligt mer värmeenergi än den elektricitet den förbrukar.

När det gäller driftkostnader är alltså luft-vattenvärmepumpar betydligt mer ekonomiska jämfört med traditionella uppvärmningsmetoder så som gas, olja och direktverkande el. De minimerar ditt beroende av fossila bränslen och kan bidra till att du sänker dina energikostnader på lång sikt. Dessutom kan vissa luft-vattenvärmepumpar ge kyla på sommaren, vilket är ytterligare ett plus.

Fördelar med att ha en luft-vattenvärmepump

Det finns naturligtvis ytterligare fördelar med luft-vattenvärmepumpar utöver den uppenbara kostnadseffektiva aspekten. Här är några av de viktigaste fördelarna:

Miljövänlig

Luft-vattenvärme är ett grönare uppvärmningsalternativ eftersom tekniken inte använder sig av fossila bränslen för att generera värme, utan använder den omgivande utomhusluften. När du investerar i en luft-vattenpump kan du på så sätt minska dina koldioxidutsläpp och bidra till en mer hållbar framtid.

Energibesparing

Dessa värmepumpar kan extrahera värmeenergi från luften, vilket gör dem särskilt effektiva och energibesparande. Detta resulterar i en minskning av din energikonsumtion och lägre elkostnader över tid.

Minskad beroende av el och olja

När du investerar i en luft-vattenvärmepump minskar du ditt beroende av traditionella energikällor som el och olja. Detta gör ditt hem mer självförsörjande och mindre känsligt för höga energipriser.

Smidig installation

Det går i princip att installera luft-vattenvärmepumpar i alla hus eftersom det inte ställs speciella krav på tomten som vid bergvärme. Fastigheten måste dock ha vattenburen värme för att luft-vattenpumpen ska fungera. Installationskostnaden är dessutom förhållandevis låg.

Inget bygglov och inga tillstånd

Du behöver inget bygglov eller särskilda tillstånd från kommunen för att installera en luft-vattenvärmepump.

Vilken är den bästa luft-vattenvärmepumpen för dig?

För att du ska kunna välja den bästa luft-vattenvärmepumpen för dig och din fastighet finns det några saker du behöver ha koll på:

Effektivitet

Kolla på värmepumpens effektivitetsbetyg för att se hur väl den kan omvandla utomhusluft till värme. En hög effekt innebär oftast lägre driftkostnader och bättre prestanda.

Storlek och kapacitet

Vad är fastighetens effektbehov? Välj en värmepump som är dimensionerad för din fastighets storlek och värmebehov. En överdimensionerad eller underdimensionerad värmepump kan leda till ineffektivitet och onödigt höga kostnader.

Märkning och certifiering

Se till att värmepumpen har relevanta märkningar och certifieringar för att säkerställa att den uppfyller höga standarder för prestanda och energieffektivitet. Se även till att den installeras av certifierade installatörer.

Luft-vattenvärmepump med varmvattenberedare – hur fungerar det?

En luft-vattenvärmepump med varmvattenberedare är en smart lösning som kombinerar uppvärmning och varmvattenproduktion i en enda enhet, vilket sparar plats. Varmvattenberedaren finns integrerad i värmepumpen som automatiskt värmer upp vattnet i takt med att du använder det. Denna lösning passar perfekt för hushåll med ett mindre eller normalt varmvattenbehov, och som vill dra nytta av fördelarna med en luft-vattenvärmepump.

Innan du investerar i en luft-vattenvärmepump med eller utan varmvattenberedare är det dock viktigt att du utgår från dina specifika behov och väljer en passande modell. Vi på DREM hjälper dig att välja rätt luft-vattenvärmepump för ditt hem. Använd vår kalkylator eller ta kontakt med oss direkt för en trygg och prisvärd värmepumpsinstallation.

Luft-vattenvärmepumpar från Panasonic och Nibe

Vi på DREM har möjlighet att erbjuda dig förstklassiga luft-vattenvärmepumpar från ledande tillverkare så som Panasonic och Nibe. När du köper en värmepump från Panasonic via oss kan du dessutom ta del av servicepaketet Aquarea Service+ Premium gratis i ett år.

Vanliga frågor om luft-vattenvärmepumpar

Är det lönsamt med luft-vattenvärmepump?

Absolut! Idag kan du göra nästan lika stora besparingar med en luft-vattenvärmepump som med en bergvärmepump. Installationskostnaderna är däremot betydligt lägre för en luft-vattenpump än en bergvärmepump.

Hur mycket el drar en luft-vattenvärmepump?

Det varierar från en luft-vattenvärmepump till en annan, men genomsnitt drar en luft-vattenvärmepump ca. 1,5 – 5 kWh per timme som den används.

Vad kostar det att installera en luft-vattenvärmepump?

Det varierar, men det kan kosta omkring 110 000–140 000 kronor att installera en luft-vattenvärmepump i en villa på 135–200 kvm (summan inkluderar värmepump och installation).

Vad är bäst bergvärme eller luft-vatten?

Det beror bland annat på var i landet du bor. Generellt sett är bergvärme ett bra alternativ när energibehovet är högre än 25 000 kWh/år och fastigheten ligger i ett område med hård bergart. Luft-vatten är ett bra alternativ när energibehovet är mellan 15 000 – 25 000 kWh/år och fastigheten finns i södra eller mellersta Sverige.

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator