Skillnaderna mellan luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

Skillnaderna mellan luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

Skillnaderna mellan luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

18 april 2024

Dela den här artikeln

Huvudskillnaderna mellan luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar ligger i värmekällan, installationskraven och deras energieffektivitet. Luft-vattenvärmepumpar utnyttjar utomhusluftens värme och är enklare samt billigare att installera, vilket gör dem idealiska för mindre eller begränsade utrymmen. Dessa pumpar är effektiva och kan reducera energiförbrukningen avsevärt jämfört med traditionell elvärme.

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad skiljer en luft-vattenvärmepump och en bergvärmepump från varandra?

1. Värmekällan:

 • Luft-vattenvärmepump: Denna typ av värmepump använder värmeenergin i den omgivande luften för att producera värme. Värmen i utomhusluften komprimeras och sprids vidare i fastigheten via det vattenburna värmesystemet.

 • Bergvärmepump: En bergvärmepump använder, till skillnad från luft-vattenvärmepumpen, den konstanta temperaturen under markytan för att värma fastigheten. Detta bergvärmesystem består av en bergvärmepump som är ansluten till nedgrävda kollektorslangar och fastighetens vattenburna värmesystem.

2. Installationskraven:

 • Luft-vattenvärmepump: En luft-vattenvärmepump kräver inga större markarbeten och kan i princip installeras var som helst. Det gör att installationen blir enklare och mer flexibel, vilket kan vara fördelaktigt för dig med begränsat utrymme eller som saknar tomt. Det enda du behöver göra är att förbereda marken för utedelen

 • Bergvärmepump: Att installera en bergvärmepump är en mer komplicerad process. Ett system av kollektorslangar måste grävas ner på ett lämpligt djup (ca. 100–200 meter) för att du ska kunna dra nytta av den naturliga värmen i berggrunden. Det kräver mer utrymme och förberedelser jämfört med en luft-vattenvärmepump. Du behöver dessutom tillstånd från kommunen för att installera bergvärme. Det behöver du inte vid installation av luft-vattenvärme.

3. Energieffektiviteten och kostnaderna:

 • Luft-vattenvärmepump: Luft-vattenvärmepumpar kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ när det gäller installationskostnader, eftersom de inte kräver större markarbeten. De är dessutom energieffektiva och bidrar till att minska energiförbrukningen med upp till ca. 70 % (beräknat på byte från elvärme till luft-vattenvärme). Energibesparingen på bergvärme är emellertid större än på luft-vattenvärme.

 • Bergvärmepump: En bergvärmepump har en högre initial kostnad på grund av den krävande installationen, men den är mycket energieffektiv och bidrar till betydande besparingar på lång sikt eftersom den drar nytta av den stabila värmeenergin i marken. Om du byter från elvärme till bergvärme kan du sänka din elförbrukning med ungefär 75–80 %.

Luft-vatten eller bergvärme – vilken värmepump ska du välja?

När du ska välja mellan en bergvärmepump och en luft-vattenvärmepump behöver du naturligtvis ta hänsyn till dina behov och omständigheter. Här är fyra saker som är bra att ha i åtanke:

 • Energiförbrukning: Om du har en årlig energiförbrukning på under ca. 15 000 kWh är en luft-vattenvärmepump ett bra alternativ, men om din årliga energiförbrukning överstiger ca. 15 000 kWh kan en bergvärmepump vara mer lönsam.

 • Boendetyp: En luft-vattenvärmepump kan i princip installeras på vilken bostad som helst, medan en bergvärmepumpsinstallation kräver att du har en tillräckligt stor tomt för kollektorslangarna. Tomten måste även uppfylla vissa krav.

 • Geografiskt område: I de delar av landet där temperaturen inte sjunker under -20°C är en luft-vattenvärmepump ett kostnadseffektivt alternativ. I områden där temperaturen sjunker ännu lägre är en bergvärmepump mer kostnadseffektiv eftersom den använder den lagrade värmeenergin i berggrunden snarare än utomhusluften. En luft-vattenvärmepump behöver nämligen jobba hårdare ju kallare utomhusluften är.

 • Installationskostnader: En luft-vattenvärmepump är billigare att installera än en bergvärmepump.

Hos oss hittar du luft-vattenvärmepumpar från både Panasonic och NIBE, samt bergvärmepumpar från NIBE.

Tre anledningar till att välja …

… en bergvärmepump

 • Hög energieffektivitet: Eftersom bergvärmepumpar använder den konstanta temperaturen under markytan för att värma ditt hem är de mycket energieffektiva och bidrar till minskade energikostnader på lång sikt.

 • Miljövänlig drift: Genom att dra nytta av den naturliga värmen i marken minskar bergvärmepumpar behovet av traditionella uppvärmningssystem som använder fossila bränslen, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

 • Lång livslängd: Bergvärmepumpar har vanligtvis en lång livslängd och kräver minimalt med underhåll.

… en luft-vattenvärmepump

 • Lägre installationskostnader: Eftersom installationen av luft-vattenvärmepumpar inte kräver större markarbeten är installationskostnaderna vanligtvis mycket lägre jämfört med bergvärmepumpar.

 • Flexibilitet: Luft-vattenvärmepumpar kan installeras på en mängd olika platser runt om i hemmet och kräver inte samma typ av utrymme som bergvärmepumpar.

 • Enklare installation: Installationen av en luft-vattenvärmepump är vanligtvis enklare och snabbare än en bergvärmepumpsinstallation, vilket innebär mindre störningar för dig som husägare.

Kontakta oss för expertvägledning!

Oavsett vilken typ av värmepump du funderar på att investera i kan det vara skönt att få professionell rådgivning för att säkerställa korrekt installation och optimal prestanda. Vi på DREM hjälper dig att välja den bästa lösningen för dig och ditt hem. Kontakta oss idag för mer information!

Dela den här artikeln

Få gratis offert på en minut

Andra artiklar av

Hannes Palm

Byta bergvärmepump

En bergvärmepump behöver bytas ut efter ca. 15–20 år.

8 maj 2024

Så här rengör du din värmepump – steg för steg

Vi förklarar hur du rengör en luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, luftvärmepump & frånluftsvärmepump!

2 maj 2024

Så väljer du rätt värmepump – en komplett guide

Så väljer du rätt värmepump. I vår kompletta guide får du tips på hur du väljer rätt värmepump för dig & ditt hem. DREM:s experter hjälper dig – läs guiden här!

24 april 2024

Så här fungerar bergvärme

Hur fungerar bergvärme? Vi på DREM förklarar hur bergvärme fungerar & vad som gör bergvärme till en kostnadseffektiv uppvärmningslösning. Läs mer här!

10 april 2024

Så förbereder du marken för luft-vattenvärmepumpens utedel

Skapa underlag med betong eller stenplattor. Vi på DREM guidar dig steg för steg!

22 mars 2024

Vilken värmepump är mest lönsam?

Det kan vara svårt att veta vilken värmepump man ska välja. Här reder vi ut frågetecknen.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa luft-vattenvärmepump

Få några handfasta tips inför ditt värmepumpsköp.

19 december 2022

Vad ska jag tänka på när jag ska installera värmepump?

Det finns många saker att tänka på när man köper värmepump. Här går vi igenom några av sakerna.

19 december 2022

Bra att veta när du ska köpa frånluftsvärmepump

Är du intresserad av frånluft, då har vi svaren här.

19 december 2022

Hur länge håller en värmepump?

En viktig fråga i ditt val för framtiden.

19 december 2022

Vilken typ av värmepump är bäst?

Olika värmepumpar är bra i olika situationer. Läs mer här.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa bergvärmepump

Vi har samlat tips och råd till dig som funderar på bergvärme.

19 december 2022

Så här fungerar en värmepump

Allt du vill veta om hur en värmepump fungerar.

19 december 2022

Få gratis offert på en minut

Få gratis offert på en minut

Få gratis offert på en minut

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator