Energimärkning av värmepumpar

Energimärkning av värmepumpar

Energimärkning av värmepumpar

28 juni 2024

Dela den här artikeln

Energimärkningsetiketten hjälper dig att göra ett energieffektivt val. Den ger en tydlig bild av värmepumpens energiklass, ljudnivå, effekt och huruvida den har smart styrning eller inte, men hur ska man läsa och tolka den? Här förklarar vi vad de olika symbolerna betyder och hur du kan tolka informationen på etiketten.

Testa ditt hus och se hur mycket du kan spara

Vad är energimärkning för värmepumpar?

En energimärkning är en etikett som visar hur energieffektiv en värmepump är. På etiketten finns det tydlig information om bland annat värmepumpens energiklass, ljudeffektsnivå, effekt i kilowatt och om enheten har smart styrning. Energimärkningen är obligatorisk inom EU och följer samma mall.  

Hur läser man en energimärkning?

Att läsa en energimärkning är mycket lättare än många tror. Energimärkningsetiketten visar framförallt hur energieffektiv värmepumpen är, men du kan också hitta information om effekten i olika klimatzoner, pumpens ljudnivå, storlek på tank och/eller värmepumpens kapacitet. Så här läser och tolkar du de olika symbolerna på etiketten: 

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning (A+++ till D)

På energimärkningsetiketterna har rumsuppvärmning tilldelats en symbol i form av en radiator (element). En etikett med en radiator på beskriver alltså hur effektiv värmepumpens värmeproduktion är. Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på skalan A+++ till D, där A+++ är effektivast. 

Energiklasser rumsuppvärmning – värmepumpar för vattenburna centralvärmesystem

A+++

 • SCOP ≥ 5,1

 • Mycket hög effektivitet vid olika temperaturer.

 • Låg årlig energiförbrukning.

 • Låg ljudnivå.

 • Använder köldmedier med låg GWP.

A++

 • SCOP mellan 4,6 och 5,1.

 • Hög effektivitet vid olika temperaturer.

 • Relativt låg årlig energiförbrukning.

 • Låg till måttlig ljudnivå.

A+

 • SCOP mellan 4,0 och 4,6.

 • Bra effektivitet vid olika temperaturer.

 • Måttlig årlig energiförbrukning.

 • Måttlig ljudnivå.

A

 • SCOP mellan 3,4 och 4,0.

 • Godtagbar effektivitet vid olika temperaturer.

 • Högre årlig energiförbrukning.

 • Högre ljudnivå.

B

 • SCOP mellan 3,1 och 3,4.

 • Lägre effektivitet vid olika temperaturer.

 • Hög årlig energiförbrukning.

 • Hög ljudnivå.

C

 • SCOP mellan 2,8 och 3,1

 • Lägre effektivitet vid olika temperaturer.

 • Hög årlig energiförbrukning.

 • Hög ljudnivå.

D

 • SCOP mellan 2,5 och 2,8

 • Lägre effektivitet vid olika temperaturer.

 • Hög årlig energiförbrukning.

 • Hög ljudnivå.

Energieffektivitetsklass för varmvatten (A till F)

På energimärkningsetiketterna har uppvärmning av tappvarmvatten tilldelats en symbol i form av en vattenkran. Energieffektivitetsklassen för uppvärmning av tappvarmvatten visas på en skala från A till F, där A är effektivast. 

Intill vattenkranen anges också vilken tapprofil eller belastningsprofil värmepumpen klarar, det vill säga hur mycket varmvatten värmepumpen klarar av att producera. Tapprofilen visas på en storleksskala som börjar på 3XS och slutar på XXL.

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningsetiketterna visas även värmepumpens ljudeffektnivå, både för innedelen och utedelen. När du läser av ljudeffektnivån kan det vara bra att veta att en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat.

Effekt i kilowatt (kW)

På energimärkningsetiketterna redovisas också värmepumpens effekt i kilowatt (kW). Eftersom en värmepump är beroende av klimatet där den installeras finns det även en karta över Europa på energieffektivitetsetiketten. Kartan visar tre olika klimatzoner – varmare (ljusblå), medel (mellanblå) och kallare (mörkblå). Intill varje klimatzon visas vilken effekt värmepumpen har i respektive klimatzon.

Hur hög effekt du behöver beror på bland annat hur stort hus du har och hur många personer ni är i hushållet. Att beräkna vilken effekt du behöver är komplicerat. Det är många variabler som behöver räknas in. Hör av dig till oss på DREM, så hjälper vi dig att välja rätt värmepump för ditt hem. 

Ikon för smart styrning

På vissa energimärkningsetiketter hittar du även en symbol med en klocka och mynt. Denna symbol visar att värmepumpen har en styrfunktion som gör att den kan köras under låglasttimmarna, det vill säga de perioder på dygnet när elpriset är lägre. För att du ska kunna använda den smarta styrningen behöver du ha ett timprisavtal hos din elleverantör.

Detta gäller för värmepumpar och energimärkning

Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Energimärkningen går idag från A+++ till G och från grönt till rött. Varje produktgrupp har dock en egen indelning av de olika energiklasserna, vilket innebär att skillnaderna mellan de olika energiklasserna kan vara olika stora i olika produktgrupper.

Värmepumpar hamnar i två olika produktgrupper, vilket innebär att de regleras av olika kriterier. 

Bergvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar regleras exempelvis av samma kriterier som gas-, olje- och elpannor, medan luft-luftvärmepumpar regleras av samma kriterier som luftkonditioneringsaggregat och fläktar.

Faktorer som påverkar energiklassificeringen

Vid energiklassificeringen av värmepumpar tittar man på flera faktorer. Här är några aspekter som påverkar energiklassificeringen: 

 • Säsongsbetonad värmefaktor (SCOP-värde): SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) mäter värmepumpens effektivitet under en hel uppvärmningssäsong. Ju högre SCOP, desto bättre energieffektivitet. 


 • Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER-värde): SEER är ett mått på värmepumpens energieffektivitet vid luftkonditionering. Du hittar märkningen framförallt på luft-luftvärmepumpar med luftkonditioneringsfunktion. Ju högre SEER-värde, desto mer energieffektiv är den vid kylning.


 • Energieffektivitet: Värmepumpens energieffektivitet vid rumsuppvärmning (och eller tappvattenuppvärmning) testas under olika förhållanden för att simulera verkliga väderförhållanden. Ju mer energieffektiv värmepumpen är, desto bättre energiklass får den. 


 • Energiförbrukning: Den årliga energiförbrukningen mäts i kWh och jämförs med uppvärmningsbehovet för en specifik yta. Lägre energiförbrukning i förhållande till uppvärmd yta resulterar i en högre energiklass.


 • Ljudnivå: Ljudnivån från både värmepumpens inne- och utedel mäts i decibel (dB). Lägre ljudnivåer kan bidra till en bättre energiklass, eftersom det kan vara en indikation på en mer effektiv design.


 • Köldmediets miljöpåverkan: Vid energiklassificeringen kan även typen av köldmedium och dess miljöpåverkan (GWP – Global Warming Potential) spela roll. Värmepumpar som använder ett köldmedium med lågt GWP kan få en högre energiklass än de med högt GWP-värde.


 • Produktens hållbarhet och funktion: Värmepumpens hållbarhet och förmåga att bibehålla sin prestanda över tid kan också påverka klassificeringen. Även funktioner som underlättar energieffektiv drift, så som smarta termostater och smarta styrsystem, kan också förbättra klassificeringen.

Dela den här artikeln

Få gratis offert utan bindning

Andra artiklar av

Hannes Palm

Stänga av bergvärmepump på sommaren

Kan man stänga av den, och i så fall hur påverkar det bergvärmesystemet och energiförbrukningen?

20 juni 2024

Kan man installera en ny bergvärmepump i ett gammalt borrhål?

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska installera en ny bergvärmepump i ett gammalt borrhål.

24 juni 2024

Byta bergvärmepump - hur går det till & när är det dags?

En bergvärmepump behöver bytas ut efter ca. 15–20 år.

8 maj 2024

Så här rengör du din värmepump – steg för steg

Vi förklarar hur du rengör en luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, luftvärmepump & frånluftsvärmepump!

2 maj 2024

Så väljer du rätt värmepump – en komplett guide

Så väljer du rätt värmepump. I vår kompletta guide får du tips på hur du väljer rätt värmepump för dig & ditt hem. DREM:s experter hjälper dig – läs guiden här!

24 april 2024

Skillnaderna mellan luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

Huvudskillnaderna mellan luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar ligger i värmekällan, installationskraven och deras energieffektivitet.

18 april 2024

Så här fungerar bergvärme

Hur fungerar bergvärme? Vi på DREM förklarar hur bergvärme fungerar & vad som gör bergvärme till en kostnadseffektiv uppvärmningslösning. Läs mer här!

10 april 2024

Så förbereder du marken för luft-vattenvärmepumpens utedel

Skapa underlag med betong eller stenplattor. Vi på DREM guidar dig steg för steg!

22 mars 2024

Vilken värmepump är mest lönsam?

Det kan vara svårt att veta vilken värmepump man ska välja. Här reder vi ut frågetecknen.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa luft-vattenvärmepump

Få några handfasta tips inför ditt värmepumpsköp.

19 december 2022

Vad ska jag tänka på när jag ska installera värmepump?

Det finns många saker att tänka på när man köper värmepump. Här går vi igenom några av sakerna.

19 december 2022

Bra att veta när du ska köpa frånluftsvärmepump

Är du intresserad av frånluft, då har vi svaren här.

19 december 2022

Hur länge håller en värmepump?

En viktig fråga i ditt val för framtiden.

19 december 2022

Vilken typ av värmepump är bäst?

Olika värmepumpar är bra i olika situationer. Läs mer här.

19 december 2022

Tips till dig som ska köpa bergvärmepump

Vi har samlat tips och råd till dig som funderar på bergvärme.

19 december 2022

Så här fungerar en värmepump

Allt du vill veta om hur en värmepump fungerar.

19 december 2022

Få gratis offert utan bindning

Få gratis offert utan bindning

Få gratis offert utan bindning

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?