Bergvärmepumpar

Vad är bergvärme & vilka fördelar finns det med en bergvärmepump? Hitta den bästa bergvärmepumpen till din fastighet – DREM:s energiexperter hjälper dig!

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Vad är en bergvärmepump?

En bergvärmepump är en kostnadseffektiv och hållbar värmepump som med hjälp av en kollektorslang utvinner värme från den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Men hur fungerar bergvärme egentligen? I den här artikeln kommer du att lära dig om hur bergvärmepumpar fungerar, fördelarna och nackdelarna med bergvärme samt hur du väljer en bergvärmepump som passar dina behov.

Vad är bergvärme?

Bergvärme är en förnybar energikälla som använder lagrad solenergi för uppvärmning. För att utvinna bergvärmen behöver du en bergvärmepump. Systemet består av två delar – en värmepump inomhus och ett kollektorsystem utomhus. Kollektorsystemet utvinner bergvärme med hjälp av en kollektorslang som sänks ner i ett djupt borrhål i berggrunden där vätskan i slangen leds fram till värmepumpen. Bergvärmepumpen skickar i sin tur ut värmen i fastighetens värme- och varmvattensystem. Därefter pumpas vätskan ner i slangen för att värmas upp igen.

Bergvärmepumpens elförbrukning

En värmepump använder bara den el som behövs för att driva värmepumpstekniken, så ju mer värme den måste producera, desto mer el förbrukar den. Men, bergvärmens elförbrukning är ändå relativt låg jämfört med till exempel direktverkande el eftersom elkostnaden blir lägre för samma mängd värmeenergi. Du kan på så sätt minska din elförbrukning och dina elkostnader genom att gå från elvärme till bergvärme. 

Ett sätt att ta reda på bergvärmepumpens elförbrukning i förhållande till den värme den genererar är att titta på pumpens SCOP-värde, även kallat årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. Ett SCOP-värde på 6 innebär att den energi värmepumpen producerar är 6 gånger större än den energi den förbrukar.

Fördelar och nackdelar med bergvärme

Fördelar med bergvärme:

Miljövänlig

Bergvärme är en förnybar energikälla som inte producerar några utsläpp av växthusgaser eller andra skadliga ämnen.

Låga driftskostnader

Trots den höga initiala kostnaden kan en bergvärmepump minska dina energikostnader på lång sikt.

Stabil temperatur

Bergvärme ger en stabil och konstant temperatur, vilket resulterar i ett jämnt och bekvämt inomhusklimat.

Lång livslängd

Bergvärmepumpar håller i genomsnitt 15 – 20 år och kräver minimalt med underhåll.

Nackdelar med bergvärme:

Höga initiala kostnader

Priset för en bergvärmepump och dess installation är relativt högt jämfört med andra uppvärmningsalternativ så som luft-vattenvärmepumpar eftersom installationen bland annat kräver att installatören borrar ett ca. 100 meter djupt hål i marken för att nå den lagrade solenergin i berggrunden.

Ytan som krävs

Borrhål och kollektorslangar kräver en del tomtyta, vilket innebär att bergvärme inte kan installeras i vilken fastighet som helst.

Ingen värme vid strömavbrott

Precis som andra eldrivna värmepumpar producerar bergvärmepumpen ingen värme vid strömavbrott.

Vilken är den bästa bergvärmepumpen för dig?

När det kommer till att välja den bästa bergvärmepumpen för dig finns det några saker som du behöver ha i åtanke.

Varumärken

Skapa dig en bild av vilka varumärken som finns på marknaden och vilka behov deras bergvärmepumpar uppfyller. Hos oss på DREM hittar du bergvärmepumpar från den ledande värmepumpstillverkaren Nibe.

SCOP-värde

Jämför olika bergvärmepumpars årsvärmefaktor, SCOP-värde. Det beskriver pumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år och är ett mått på hur mycket värme bergvärmepumpen ger i förhållande till elanvändningen. Ju högre SCOP-värde desto bättre.

Storlek och kapacitet

Utvärdera pumpens kapacitet i förhållande till fastighetens storlek och värmebehov för att undvika över- eller underdimensionering.

Installationskostnader och tillstånd

Se över installationskostnaderna och ta reda på vilka tillstånd du behöver för att installera bergvärme.

Test och recensioner

Läs olika tester och recensioner av bergvärmepumpar för att bilda dig en uppfattning om vilken värmepump som är bäst.

Vi på DREM erbjuder inte bara högkvalitativa bergvärmepumpar från Nibe, utan även professionell installation och rådgivning. Vårt mål är att göra din övergång till bergvärme så smidig och fördelaktig som möjligt. Kontakta oss idag för en trygg och prisvärd övergång till bergvärme.

Vanliga frågor om bergvärmepumpar

Hur mycket kostar det att byta bergvärmepump?

Vid byte av bergvärmepump betalar du vanligtvis bara för den nya värmepumpen, eftersom du redan har ett borrhål. En bergvärmepump kostar ca. 60 000 – 130 000 kr.

Hur lång livslängd har en bergvärmepump?

En bergvärmepump håller generellt sett i 15 – 20 år.

Hur mycket drar en bergvärmepump per år?

Det varierar. En avgörande faktor är hur mycket värme du vill att den producerar. Titta på bergvärmepumpens SCOP-värde för ett mer exakt svar.

Är bergvärme bättre än luftvärmepump?

Både ja och nej. På grund av den stora initiala kostnaden är bergvärme mer lönsamt för fastigheter med en energiförbrukning på över ca. 15 000 kWh. Luftvärme är ett bra alternativ för mindre direktelvärmda hus med öppen planlösning.

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator