Vilken värmepump är mest lönsam?

Dela den här artikeln

Hur lönsam en värmepump är beror på hur mycket du kan minska den del av din energikonsumtion som går åt till uppvärmning. Faktorer som din nuvarande elförbrukning påverkar självklart, liksom var i landet du bor då vissa typer av värmepumpar minskar i effekt när det är riktigt kallt ute. Storleken på ditt hus och vilka förutsättningar du har att installera en värmepump kommer också att påverka vilket som är det bästa valet för dig.

Hur lönsam blir en värmepump för dig?

Bergvärmepumpen – dyrast att installera, bäst när det är kallt ute

Bergvärmepumpen är vanligtvis den mest energieffektiva typen av värmepump. Den är mycket effektivare än en ved- eller oljepanna och du kan spara så mycket som 70-80 procent av din totala elförbrukning jämfört med direktverkande el. Det är också den värmepump som fungerar bäst då det är riktigt kallt utomhus då den hämtar värmen djupt ner i marken där det är en jämnare temperatur.


Luft-vattenvärmepump – stora besparingar, särskilt i södra halvan av Sverige

En luft-vattenvärmepump är ett billigare alternativ än bergvärme. Du kan göra stora besparingar med dessa samtidigt som du kan värma både huset och varmvatten med denna typ av pump. Man kan räkna med att spara upp till 70 procent av sin normala elförbrukning för uppvärmning med en luft-vattenpump.  Då den hämtar energi från värmen i utomhusluften fungerar denna typ av pump bättre om det inte är riktigt kallt utomhus.

Har du i nuläget direktverkande el kommer du alltid att göra en besparing jämfört med nuvarande värmesystem, men som regel har du bättre effekt från en luft-vattenvärmepump om du bor i södra delarna av Sverige än längre norrut.


Frånluftsvärmepumpen – en god besparing och bättre ventilation

Frånluftsvärmepumpen återanvänder din uppvärmda inomhusluft för att värma upp huset. Exakt hur stor din energibesparing blir beror på storleken på ditt hus och mängden luft som cirkulerar. Elpriser och ditt värmebehov är också faktorer att räkna in. Med en frånluftsvärmepump bör du kunna spara 50-65 procent av din energiförbrukning för uppvärmning.

Frånluftsvärmepumpen var tidigare en bra och prisvärd lösning för att sänka energikostnad och få bättre ventilation. För dig som har Frånluftsvärmepumpen idag och börjar få behov av utbyte så skulle vi dock rekommendera en konvertering till Luftvattenvärmepump kombinerat med FBX-aggregat. det är ofta en kostnadseffektiv lösning som ger en högre energibesparing med samma goda ventilation.


Luft-luftvärmepump – bra budgetalternativ för mindre hus

Luft-luftvärmepump kan vara ett budgetalternativ i stugor eller ett mindre hus. Den hämtar sin energi från utomhusluften och effektiviteten avtar vid lägre temperaturer. Det gör att besparingen blir lägre ju högre upp i landet du kommer under kalla vintrar.

Luft-luftpumpen kan inte värma vatten och den används ofta som sekundärvärmesystem vilket innebär att du kan behöva använda en primär uppvärmningskälla om pumpens effekt inte räcker till. Den kan inte heller förse rum med stängda dörrar värme på samma sätt som en värmepump som installeras tillsammans med ett vattenburet värmesystem.

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?