Vilken typ av värmepump är bäst?

Hannes Palm

19 december 2022

Dela den här artikeln

Bergvärme, Luft-Vatten, frånluft eller luft-luft?

Testa vilken värmepump som är bäst för dig

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen är på många sätt den bästa typen av värmepump, men inte nödvändigtvis det bästa alternativet för dig. Bergvärmepumpen är den dyraste pumpen att installera då ett djupt hål behöver borras för att kunna hämta upp värme från berggrunden. Den ger den säkraste och jämnaste energitillgången då värmen djupt ner i marken ligger närmast konstant oavsett temperatur på ytan. Med bergvärme kan du räkna med stora besparingar i förhållande till direktverkande el.

Pumpar som hämtar sin energi från utomhusluften fungerar sämre när det är riktigt kallt ute, den mängd el som går åt för att utvinna värme ökar när mängden värme i utomhusluften minskar. 

Bor du söder om Uppsala där det är små temperaturväxlingar och sällan blir kalla vintrar eller om det är små temperaturväxlingar utomhus så är det troligen inte heller värt att borra för bergvärme. Inte heller om du ska värma upp en liten sommarstuga.

Bergvärmepumpen är kopplad till det vattenburna värmesystemet och du kan få varmt tappkranvatten.

Luft-Vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen hämtar energi från utomhusluften och omvandlar den till värme.

Den är billigare att installera än en bergvärmepump och energivärdet är högt. Den samlar upp energin genom en utedel och du behöver inte borra på tomten. Av den anledningen är luft-vattenvärmepumpen förstahandsvalet för många värmepumpsköpare.

Vid riktigt kalla utomhustemperaturer, under - 10 grader så minskar effektuttaget för värmepumpar som omvandlar utomhusluften till värme.

På sommaren när det är varmt ute så är det däremot den värmepump som har absolut bäst värmeuttag. Uppvärmningsbehovet för inomhustemperaturen är då såklart lägre, men om du exempelvis ska värma upp en pool så kan detta vara den mest energieffektiva uppvärmningslösningen.

Luft-vattenpumpen är kopplad till det vattenburna värmesystemet och du kan få varmt tappkranvatten.

Frånluftsvärmepump 

Frånluftsvärmepump är ett bra alternativ i ett hus där det redan finns mekanisk ventilation. Det är dock inte lönsamt att installera mekanisk ventilation för att kunna installera en frånluftsvärmepump.

Frånluftspumpen värmer upp huset genom att ta tillvara på den uppvärmda inomhusluften innan den lämnar huset. Det ger en jämnt flöde över året då inomhusluften har en jämnare temperatur än utomhusluften sett över året, men tillgången på inomhusluft är begränsad och det är inte säkert att frånluft är tillräckligt för att täcka värme och varmvattenbehovet över året.

En frånluftsvärmepump är som regel inte lika energieffektiv som bergvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. Den har dock andra fördelar, till exempel att den ventilerar luften.

En frånluftsvärmepump är kopplad till det vattenburna värmesystemet och du kan få varmt tappkranvatten.

Luft-Luftvärmepump

En luft-luftvärmepump utvinner energi ur utomhusluften, värmer upp den och sprider den genom huset via en fläkt. Det är ett bra komplement till direktverkande el men den kan inte värma vatten till kranar och duschar. 

Nackdelarna är att du inte kan fördela värmen över huset på samma sätt som med en värmepump som är kopplad till ett vattenburet värmesystem. När det är riktigt kallt ute så finns ingen värme att hämta i uteluften och därför är luft-luft ett sämre alternativ i norra Sverige där det blir långa kalla vintrar.

I ett mindre hus eller i ett hus utan vattenburet värmesystem kan en luft-luftpump vara rätt val, speciellt om du bor söderut i Sverige.

Dela den här artikeln

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?