Så här fungerar en värmepump

Hannes Palm

19 december 2022

Dela den här artikeln

Värmepumpar återvinner gratis energi från naturen och omvandlar den till värme. Solenergi finns lagrad överallt i naturen, i jorden, i berg, i sjöar och i luft. Värmepumpen tar upp värme och komprimerar den och den kan på så vis utvinna flera gånger den energi som krävs för att driva värmepumpens tekniska process. 

Testa vår värmepumpskalkylator

Värmepumpens fyra delar

En värmepump är uppbyggd av fyra huvuddelar: förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil. Den fungerar med hjälp av kompressorprocessen vilket innebär att en vätska som kallas köldmedium transporterar energi genom värmepumpens beståndsdelar.

Vad är ett köldmedium

Ett köldmedium är en substans som används för att transportera värme i ett slutet system som en värmepump. Köldmediet måste ha vissa egenskaper för att kunna användas i värmepumpar, som exempelvis vid vilket tryck och vid vilka temperaturer det omvandlas till gas respektive vätska.

Så fungerar kompressorprocessen

En kollektorslang med brinevätska exponeras mot den omgivande värmen i luften eller marken. Den värmer upp köldmediet som cirkulerar i värmepumpens rörsystem. När köldmediet värms upp förångas det och övergår i gasform. Trycket på gasen ökas i kompressorn och då ökar även temperaturen på köldmediet. Värmen i det upphettade köldmediet överförs via den andra värmeväxlaren, kondensorn, till husets värmesystem. När köldmediet avger värme så svalnar det och blir återigen en flytande vätska. Vätskan cirkulerar tillbaka i din värmepump tills den träffar expansionsventilen. Där sänks trycket vilket gör att temperaturen sjunker och vätskan blir iskall. Därefter återupprepas processen när köldmediet återigen når den första värmeväxlaren och förångas.

En reversibel värmepump kan kyla ned ditt hus

En reversibel värmepump kan vända köldmediets riktning och användas för att kyla ned temperaturen istället för att värma den. En bergvärmepump kan hämta kyla från berggrunden som är svalare än lufttemperaturen under årets varma månader.

Så fungerar de vanligaste typerna av värmepumpar

Det som skiljer olika typer av värmepumpar från varandra är dels vilken energikälla de utvinner värme från, men också hur de överför värme till huset.

Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpen tar upp energi från utomhusluften och för över värmen till huset genom pumpens inomhusdel och sprids med hjälp av en fläkt.

Luft-vattenvärmepump 

Luft-vattenvärmepump tar upp värme från utomhusluften och för över värmen till huset via det vattenburna värmesystemet och tappvatten.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen utvinner energi från den uppvärmda inomhusluften. Värmen överförs från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden. Den överför sedan värme från värmepumpen till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

Dela den här artikeln

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?