Tips till dig som ska köpa luft-vattenvärmepump

Dela den här artikeln

Testa vår värmepumpskalkylator

Luft-vattenvärmepumpen hämtar energin från utomhusluften via värmepumpens utedel. Den fungerar tillsammans med husets vattenburna värmesystem.

De vanligaste typerna av vattenburna värmesystem är radiatorer (element) och golvvärme.


Fördelar med luft-vattenvärmepump

Det är ett mycket effektivt sätt att spara energi om du jämför med direktverkande el och det är en relativt liten investering. Eftersom denna typ av pump är kopplad till det vattenburna värmesystemet kan du få en jämnare fördelning av värmen i hela huset. Spridning av värme förhindras inte heller av att du stänger en dörr. En luft-vattenvärmepump kan ge dig varmt tappvatten och även användas för att värma upp en pool.

Luft-vattenvärmepumpen har bättre verkningsgrad än bergvärmepumpar under sommarhalvåret då utomhustemperaturen som regel är högre än markvärmen. Oftast är behovet av att värma upp sitt hus även lägre, men ska man värma upp en pool så kan luft-vatten värmepumpen vara ett bättre alternativ.

Luft-vattenvärmepumpen kan även vara det bästa alternativet om du hellre hade haft bergvärme men av olika anledningar inte får borra, det inte finns plats eller är för långt ned till berggrunden för att det ska vara lönsamt.


Nackdelar med luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen är beroende av el och då den hämtar energi från utomhusluften kan effekten minska om det är riktigt kallt ute. De nya utedelarna är oerhört tysta jämfört med de gamla. Ekonomiskt så är det en stor besparing gentemot direktverkande el om du bor norr om Uppsala.


Luft-vattenvärmepump och golvvärme

En luftvattenpump fungerar utomordentligt tillsammans med golvvärme som blivit allt vanligare, särskilt i nya hus. Golvvärme behöver inte lika hög framledningstemperatur som radiatorer vilket är gynnsamt för en luft-vattenvärmepump som inte uppnår lika höga temperaturer som ved- eller oljepannor.


Luft-vattenvärmepump och radiatorer

Det går att använda en luft-vattenvärmepump både om du har radiatorer med ettrörs- eller tvårörssystem, men det senare är att föredra. Ettrörssystemet är seriekopplat och vattnet som värmt upp ett element blandas med det nyuppvärmda vattnet på väg tillbaka. Det gör att effekten avtar ju längre ifrån värmekällan du kommer. Detta energibortfall brukar kompenseras av större element i slutet av slingan. Tvårörsystemet är parallellkopplat och det avkylda vattnet tillbaka i ett separat rör vilket brukar fungera väl tillsammans med en luft-vattenvärmepump.

Testa ditt hus och se vad du kan spara