Bra att veta när du ska köpa frånluftsvärmepump

Dela den här artikeln

Testa ditt hus

Så värmer en frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen använder energi från din uppvärmda inomhusluft för att värma upp ditt vattenburna värmesystem.


Minska energikostnaderna

En frånluftsvärmepump är en bra besparing i förhållande till direktverkande el. Man räknar med att du kan spara omkring 65% procent av dina energikostnader. Det är inte den mest energieffektiva typen av värmepump, men installationskostnaderna är lägre än för exempelvis en bergvärmepump.


Kräver mekanisk ventilation och vattenburet värmesystem

För att en frånluftsvärmepump ska vara ett bra alternativ så måste ditt hus ha en mekanisk ventilation samt ett vattenburet värmesystem. Det är sällan lönsamt att sätta in ett mekaniskt ventilationssystem i samband med att du monterar en frånluftsvärmepump. Överväg därför detta värmesystem i första hand om du redan har mekanisk ventilation eller i samband med en nyinstallation.


Minimal skötsel och hälsosammare inomhusluft

Frånluftsvärmepumpen återvinner energi som annars skulle ha ventilerats ut. Den kräver minimalt med skötsel och fungerar även som ett extra ventilationssystem. Den är dock beroende av ett rent luftfilter så det kan du behöva rengöra, liksom tak och väggventiler för att säkerställa god cirkulation.


Frånluftsvärmepump och golvvärme

En frånluftsvärmepump fungerar utomordentligt tillsammans med golvvärme som blivit allt vanligare, särskilt i nya hus. Golvvärme behöver inte lika hög framledningstemperatur som radiatorer vilket är gynnsamt för en frånluftsvärmepump som inte uppnår lika höga temperaturer som ved- eller oljepannor.


Frånluftsvärmepump och radiatorer

Frånluftsvärmepumpen fungerar om du har radiatorer med ettrörs- eller tvårörssystem, det senare är att föredra. Ettrörssystemet är seriekopplat och vattnet som värmt upp elementet blandas med det nyuppvärmda vattnet på väg tillbaka. Därför avtar effekten ju längre ifrån värmekällan du kommer. Detta energibortfall brukar kompenseras av större element i slutet av slingan. Tvårörsystemet är parallellkopplat och där går det avkylda vattnet tillbaka i ett separat rör vilket brukar fungera väl tillsammans med en frånluftsvärmepump.


Frånluftsvärmepump och tappvarmvatten

Med frånluftsvärmepump kan du få tappvarmvatten om du installerar en varmvattenberedare. Standarden för varmvattenberedaren är upp till 200 liter men har du ett större behov så ska du kanske titta på en tank som rymmer 300 liter.

Testa ditt hus och se vad du kan spara