Hur fungerar ROT-avdrag för värmepump?

Hur fungerar ROT-avdrag för värmepump?

Hur fungerar ROT-avdrag för värmepump?

19 december 2022

Dela den här artikeln

Se hur mycket du kan spara

ROT-avdrag innebär att du kan få ett skatteavdrag när du anlitar en hantverkare eller beställer en entreprenad. Avdraget är numera 30 procent på arbetskostnaden och kan användas när du installerar en värmepumpar. Du får dra av upp till 50.000 kr per ägare och år. ROT-avdraget kan göras direkt på fakturan så du behöver aldrig ligga ute med pengar.

När du beställer värmepump från DREM får du alltid offert där vi redan räknat in ROT-avdraget.

Schablonkostnad för installation av värmepumpar

När du får ett fast pris från ett företag på en totalentreprenad kan du använda en schablon för att räkna ut ROT-avdraget. Du får ett uppgjort pris för installationen där alla kostnader ingår, till exempel arbete, maskinkostnad, material och resor.

När du installerar bergvärme så är schablonkostnaden för arbete 35 procent av den totala kostnaden.

När du installerar en luft-vattenvärmepump, frånluftspump, eller luft-luftvärmepump  så är schablonkostnaden för arbete 30 procent av den totala kostnaden.

Du kan då begära att få ett ROT-avdrag på 30 procent av schablonkostnaden för arbetet.

Schablonvärde för bergvärmepump och luft-vattenpump

Schablonvärdet som beräknas på den totala offererade kostnaden är för bergvärme 10,5 procent.

Schablonvärdet som beräknas på den totala offererade kostnaden är för Luft/Vatten- och frånluftsvärmepumpar 9 procent.


Från DREM får du alltid en offert på totalentreprenad där vi redan räknat av kostnaden för ROT-avdraget.

Dela den här artikeln

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator