Allt du behöver veta om bidrag för energieffektivisering i småhus

Allt du behöver veta om bidrag för energieffektivisering i småhus

Allt du behöver veta om bidrag för energieffektivisering i småhus

17 augusti 2023

Dela den här artikeln

Om du äger ett småhus som värms upp med el eller gas har du nu möjlighet att ansöka om bidrag för energieffektiviseringsåtgärder. Från och med den 3 juli 2023 erbjuder detta nya bidrag en chans för småhusägare att minska sin energiförbrukning och göra sina hem mer miljövänliga. I den här bloggposten kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om detta bidrag.

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad är bidraget och hur fungerar det?

Till skillnad från ROT-avdraget, som främst täcker arbetskostnader för renoveringar, fokuserar detta bidrag på materialkostnader för energieffektiviseringsåtgärder. Detta initiativ syftar till att öka energieffektiviteten i småhus, inklusive radhus och villor, för att minska deras klimatpåverkan.

Vilka åtgärder kan täckas av bidraget?

Bidraget kan användas för att täcka materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet. Till exempel kan du använda bidraget för att installera en luft-vattenvärmepump och ersätta befintliga uppvärmningssystem som direktverkande el, elpanna eller gaspanna. Notera att detta gäller för permanenta bostäder och inte fritidsboenden.

Vem är berättigad att ansöka?

För att vara berättigad måste du uppfylla vissa kriterier:

  • Småhuset måste värmas upp med el eller gas.

  • Material för åtgärden måste ha beställts tidigast den 8 november 2022.

  • Kostnaderna får inte omfatta åtgärder för att värma upp nya utrymmen eller tillbyggnader.

  • Bidraget gäller inte arbetskostnader eller myndighetsavgifter.

  • Fastighetsägare som stadigvarande bor i huset är berättigade.

  • Positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder krävs för att ansöka om klimatskärmsåtgärder.


Hur mycket kan du få?

Bidraget täcker upp till 50% av de bidragsberättigade materialkostnaderna, med en övre gräns på 30 000 kronor för både värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder. För att få bidrag måste de totala materialkostnaderna vara över 20 000 kronor, och det betalas bara ut om beloppet är minst 10 000 kronor.

Kombinera med andra bidrag

Detta bidrag kan kombineras med ROT-avdraget på 30% för arbetskostnader samt Grön Teknik-avdraget för täckning av andra åtgärder.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom Boverkets e-tjänst, men länsstyrelsen i ditt län hanterar ansökningarna, beslutar om bidrag och svarar på frågor.

Förbered dokumenten som krävs för ansökan

  • Teknisk specifikation eller produktinformationsblad.

  • Fakturakopia om åtgärden är genomförd.

  • Offertkopia från installatör om åtgärden inte har genomförts.


Dokument som bifogas ansökan

Om åtgärden är genomförd: Teknisk specifikation eller produktinformationsblad, kopia av fakturor för kostnader.

Om åtgärden inte har genomförts: Teknisk specifikation eller produktinformationsblad, kopia av offert från installatören.

Tidsramar för ansökan

Inom 4 månader från åtgärdens påbörjande, senast den 1 juni 2025.

Om åtgärden startade mellan 8 november 2022 och 15 mars 2023, inom 10 månader från påbörjandet.

Betalning av bidrag

Bidraget utbetalas när åtgärderna är klara.

Begäran om utbetalning görs inom 6 månader från att åtgärden är klar, eller inom 3 månader om åtgärden är klar innan länsstyrelsens preliminära beslut.

Efter ansökan

Efter att du har ansökt kommer Länsstyrelsen att pröva om du uppfyller kraven för att erhålla bidraget. Oavsett resultat kommer du att få ett beslut.

För mer information och ansökan, besök Boverkets hemsida eller läs förordningen i sin helhet.

Varför välja DREM? 

DREM uppfyller Boverkets krav på utförande av installationen och de som köper din värmepump genom oss är berättigad till 30 000 kr extra i avdrag på värmepumpens kostnad.

Att ta del av detta bidrag kan vara ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar och energieffektiv framtid för ditt småhus. Se till att dra nytta av denna möjlighet för att minska din energiförbrukning och samtidigt spara pengar på lång sikt.

Dela den här artikeln

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Testa ditt hus och se vad du kan spara

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Vad säger våra kunder?

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator

Testa vår värmepumpskalkylator