Räkna ut pris på värmepump!

Spara upp till 10.000 kr

eller få ett erbjudande via telefon

Räkna ut kampanjpris

Räkna ut pris på värmepump!

Spara upp till 10.000 kr

eller få ett erbjudande via telefon

Räkna ut kampanjpris

Underhåll din värmepump med DREM Service Care

Underhåll din värmepump med DREM Service Care

Regelbundet service av din värmepump säkerställer en konstant hög effektivitet, vilket i sin tur har en positiv effekt på systemets elförbrukning. Det säkrar också din garanti från tillverkaren och förlänger värmepumpens livslängd. Därför erbjuder vi på DREM ett servicepaket som innefattar service 3 år respketive 5 år efter installation. Välj helt enkelt vårt servicepaket och, som DREM-kund, njut av fördelen att ha en pålitlig partner för underhåll av din värmepump.

Varför det är vettigt att underhålla din värmepump från början?

Värmepumpar är för närvarande inte föremål för några lagstadgade underhållskrav och anses generellt vara mycket robusta och inte benägna att fallera. Trots detta rekommenderas regelbundet service av värmepumpar. Även om den moderna tekniken i värmepumpar bidrar till deras långa livslängd, är den komplexa tekniken fortfarande okänd för många konsumenter. De flesta funktionsfel hos värmepumpar kan därför spåras tillbaka till inställningsfel som gjorts utan en specialist.

Om värmepumpen inte underhålls regelbundet kan eventuella inställningsfel eller funktionsfel inte identifieras och korrigeras i tid. I värsta fall kan detta leda till ett totalt haveri av värmesystemet. De associerade reparationerna är betydligt mer komplexa och dyrare än en regelbunden inspektion.

Vad innehåller vårt servicepaket?

DREM servicepaket år 3 och 5 innefattar allt som din värmepump behöver för att säkra fullgod drift.

Allmänna inställningar

1. Kontroll av övergripande installation

2. Kontroll av enhetens inställningar

3. Drifttimmar

4. Räkneverk för kompressorstart/stopp

5. Förbrukning

6. Korrosionskontroll av utomhusenheten.

Cykelkontroll av köldmedium

7. Kontroll av rörledningar inkl. isolering

8. Läckagekontroll (visuell och detektor, spray)

9. Kontroll av hög- och lågtryck pressostat i köldmedelkretsen

10. Kontroll av fläkt och fläktmotor

11. Rengöring av förångare

Systemkontroll vattensida

12. Kontroll av anod om sådan är installerad

13. Rengöring av sil/filter.

14. Utegivare

15. Läckagekontroll av intern (och extern om sådan används) säkerhetsventil

16. Kontroll av värmepumpens säkerhetsventil för tryck över 8 bar (om sådan ventil används)

17. Kontroll av expansionskärlet

18. Flödeskontroll.Vattentryck

19. Bypass/bufferttank

20. Identifiering och kontroll av en överströmningsventil eller bufferttank

Elektriskt system

21. Kontroll av alla elektriska anslutningar

22. Kontroll av faser, spänning och strömstyrka

23. Kontroll av 3-vägsventilens funktion (värme till tappvarmvatten och tvärtom)


PRIS: 5999 kr för två service besök, 3 respektive 5 år efter installation.

Fakturering sker vid köp av din värmepump.
Reparationsmaterial utöver underhåll debiteras.

Jag har fortfarande garanti från tillverkaren. Behöver jag fortfarande underhåll?

Jag har fortfarande garanti från tillverkaren. Behöver jag fortfarande underhåll?

Jag har fortfarande garanti från tillverkaren. Behöver jag fortfarande underhåll?

Vem utför underhållet/reparationerna?

Vem utför underhållet/reparationerna?

Vem utför underhållet/reparationerna?

Hur lång tid tar underhållet?

Hur lång tid tar underhållet?

Hur lång tid tar underhållet?

Hur kan jag teckna ett service paket med DREM?

Hur kan jag teckna ett service paket med DREM?

Hur kan jag teckna ett service paket med DREM?

Hur lång är avtalstiden?

Hur lång är avtalstiden?

Hur lång är avtalstiden?

Jag skulle vilja boka ett underhållsmöte. Vem ska jag kontakta?

Jag skulle vilja boka ett underhållsmöte. Vem ska jag kontakta?

Jag skulle vilja boka ett underhållsmöte. Vem ska jag kontakta?

Jag har flera värmesystem. Måste jag teckna ett avtal för varje system?

Jag har flera värmesystem. Måste jag teckna ett avtal för varje system?

Jag har flera värmesystem. Måste jag teckna ett avtal för varje system?

Tar DREM också över underhållet av system som inte installerats av DREM?

Tar DREM också över underhållet av system som inte installerats av DREM?

Tar DREM också över underhållet av system som inte installerats av DREM?